Partneruniversiteiten

Hoewel pas sinds kort, is de samenwerking met partneruniversiteiten die zich inzetten voor pedagogische coördinatie een groot succes en hebben al een twaalftal universiteiten (waarvan sommige bezig zijn met de harmonisatie van hun graden en diploma’s) kunnen profiteren van de bijdragen van Sorbonne International…

Sorbonne Publicaties

SORBONNE Publications publiceert niet veel, maar wel op een vernieuwende manier. Aan het einde van een proces dat de nieuwe gewoonten van het gespecialiseerde lezerspubliek weerspiegelt (rol van beïnvloeders uit het bedrijfsleven, de audiovisuele pers en zoekmachines), geven we in limine voorrang aan elektronische publicaties, waarbij we auteurs en hun fundamentele boodschappen in de schijnwerpers zetten, om uiteindelijk uit te komen bij het papieren boek als naslagwerk dat lezers in hun dagelijkse omgeving willen hebben en als bron van gedeelde overtuigingen.

Binnenkort: boekinleidingen, auteursprofielen, uittreksels en gratis downloads voor abonnees van Institut SORBONNE, docenten en studenten; bedankt voor uw geduld!

Bedrijfskwekerij

Enkele opkomende bedrijven,

in het milieu

SORBONNE WETENSCHAPPEN & FINANCIËN

De succesverhalen van morgen!

Sorbonne Wetenschappen en Financiën

De afdeling Wetenschappen en Financiën van Sorbonne International werkt samen met arts-ondernemers, innovatieve bedrijven en openbare of particuliere onderzoekseenheden en brengt uitvinders, ontwerpers en onderzoekers dichter bij ondernemers in de betreffende sector.

Solidariteit aan de Sorbonne

Vanaf het allereerste begin in 1250 heeft de Sorbonne er altijd naar gestreefd dat geld geen al te grote belemmering zou vormen voor de opleiding van vastberaden studenten. Maar aan gratis kennis hangt een prijskaartje dat gefinancierd moet worden. SORBONNE SOLIDARITE, beheerd door en voor studenten, biedt beurzen voor individuele aanvragers en internationale samenwerkingsmogelijkheden voor studenten van geassocieerde universiteiten.

Sorbonne Campus Afrika

Het « Afrikaanse ERASMUS » is onderweg! Met de hulp van promovendi en de steun van verschillende universiteiten in 4 Afrikaanse landen, moet 2024 het georganiseerde kader worden voor interuniversitaire uitwisselingen, waardoor het beste Afrikaanse talent de internationale arena kan betreden.

Club van bestuurders SORBONNARDS & Professionele mogelijkheden

Hier vind je gratis en vrijblijvend werkaanbiedingen, stages, samenwerkingsverbanden en andere aanbiedingen van of voor internationale Sorbonnards.

Deuren open voor jou

Laten we samen verder gaan

De « SORBONNESTART-UP » bedrijfskwekerij

De validatie van een concept maakt helaas nog geen bedrijf, en naast een technologische innovatie, een marktpotentieel, een exploiteerbare opportuniteit, is het dan noodzakelijk om mensen met zeer uiteenlopende competenties en geschikte middelen te verzamelen. Deze onontkoombare fase is onderverdeeld in verschillende fasen, van pioniers tot bekwame managers.

SORBONNESTARTUP stelt zijn campussen in Frankrijk en elders ter beschikking van opkomende bedrijven: het selectieproces is net zo vanzelfsprekend als elders, maar SORBONNESTARTUP wil mettertijd een essentieel label worden voor gespecialiseerde investeerders.

Projecten

« De Projectsectie is in de planningsfase!

Wat heeft u in gedachten?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Blijven ontdekken

Leren, wat dan?

Leren. Het plezier van leren, van het zien hoe de kracht van kennis onwetendheid vernietigt, angsten transformeert in overwonnen obstakels. Kennis veranderen in de pop van de leerling die een zelfverzekerde, zelfbewuste leerling is geworden!

Het is een heel avontuur om een overwinning op jezelf te behalen en die onbetwistbaar te laten erkennen door een diploma, een beroepstitel of een operationele verantwoordelijkheid. Maar wat gebeurt er daarna? Hoe ga je van een consument van kennis naar een actieve, erkende bijdrager, nuttig voor jezelf, je familie, je land en de mensheid?

De hand reiken aan anderen wordt essentieel. De intieme handeling van het verwerven van kennis en interpersoonlijke vaardigheden, deze persoonlijke inspanning die ons onderscheidt van anderen, wordt ook een middel om onszelf te verrijken, door de ervaring die de « ander » ons zal bieden door ons in een positie te brengen waarin we onze kennis kunnen uitoefenen, of die nu artistiek, wetenschappelijk, commercieel of maatschappelijk is.

Vraag niet wat je land voor jou kan doen, vraag wat jij voor je land kunt doen! (j.F.KENNEDY)

Niets groots kan alleen worden bereikt. Trouw blijven aan jezelf terwijl je bijdraagt aan anderen vereist initiatief van de kant van de werknemer die met zelfopoffering in zijn baan investeert, de middenmanager die weet dat de duivel schuilt in het kleinste detail van zijn verantwoordelijkheden, de manager die zich zorgen maakt over de verwachtingen die zijn kiezers en de maatschappij als geheel van hem hebben, en de doortastende ondernemer die nooit tevreden zal zijn met het feit dat zijn kennis ongebruikt blijft en de noodzaak ter harte neemt om zijn vaardigheden te perfectioneren en/of nieuwe ondernemingen aan te gaan. Al deze mensen moeten worden gesteund en aangemoedigd met vertrouwen.

De Sorbonnard familie is een open familie, die waarden deelt die de verschillen van anderen respecteren, die minder zijn dan wat ons bindt.

En door onze gemeenschappelijke wens om van de wereld een betere plek te maken. Elke Sorbonnard kan bijdragen, elke Sorbonnard moet bijdragen.

jc.clairviel, decaan.